Vodni doprinos

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos se plaća u 3 zone: 

- Zona A - Zagreb i zaštićeno obalno područje mora 
- Zona B - ostalo područje Hrvatske 
- Zona C - područja posebne državne skrbi

Vodni doprinos se plaća na gradnju građevina za koje se zahtjev za izdavanje akta o dopuštenju građenja podnosi od 16. veljače 2006. godine te za građevine koje su izgrađene bez akta o dopuštenju građenja za koje se podnosi zahtjev za izdavanje akta kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito izgrađene građevine. 

Osnovica za plaćanje vodnog doprinosa iskazuje se u m3 (volumna gradnja), m2 (površinska gradnja) i m (linijska gradnja) i to:

- stvarne veličine nove građevine
- razlike između stvarne veličine građevine koja se uklanja radi gradnje nove građevine i stvarne veličine nove građevine, odnosno
- razlike između stvarne veličine postojeće građevine koja se dograđuje ili nadograđuje i stvarne veličine dograđene ili izgrađene nove građevine.


TARIFNI BROJ

ZONA

OSNOVICA

TARIFA

KOREKCIJSKI 
KOEFICIJENT

IZNOS

1.

Poslovne građevine, osim proizvodnih građevina do 6 metara svijetle visine etaže

1.

Zona A

m3

26,25 kn

1

26,25 kn

1.

Zona B

m3

15,75 kn

1

15,75 kn

1.

Zona C

m3

7,90 kn

1

7,90 kn

2a.

Obiteljske kuće do 400 m2 

2a.

Zona A

m3

11,25 kn

-

11,25 kn

2a.

Zona B

m3

7,50 kn

-

7,50 kn

2a.

Zona C

m3

2,80 kn

-

2,80 kn

2b.

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

2b.

Zona A

m3

15,75 kn

-

15,75 kn

2b.

Zona B

m3

10,50 kn

-

10,50 kn

2b.

Zona C

m3

3,95 kn

-

3,95 kn

3.

Stambene građevine za povremeno stanovanje

3.

Zona A

m3

21,00 kn

-

21,00 kn

3.

Zona B

m3

13,15 kn

-

13,15 kn

3.

Zona C

m3

6,60 kn

-

6,60 kn

4.

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

4.

Zona A

m3

6,55 kn

-

6,55 kn

4.

Zona B

m3

3,95 kn

-

3,95 kn

4.

Zona C

m3

1,30 kn

-

1,30 kn

5.

Proizvodne građevine

5.

Zona A

m3

4,70 kn

-

4,70 kn

5.

Zona B

m3

2,80 kn

-

2,80 kn

5.

Zona C

m3

0,95 kn

-

0,95 kn

6.

Prometne građevine

6.

Zona A

m2

1,85 kn

-

1,85 kn

6.

Zona B

m2

0,55 kn

-

0,55 kn

6.

Zona C

m2

0,30 kn

-

0,30 kn

7.

Produktovodi

7.

Zona A

m

3,95 kn

-

3,95 kn

7.

Zona B

m

2,65 kn

-

2,65 kn

7.

Zona C

m

1,30 kn

-

1,30 kn

8.

Kabelska kanalizacija

8.

Zona A

m

7,90 kn

-

7,90 kn

8.

Zona B

m

5,25 kn

-

5,25 kn

8.

Zona C

m

2,65 kn

-

2,65 kn

9.

Otvorene poslovne građevine

9.

Zona A

m2

13,55 kn

-

13,55 kn

9.

Zona B

m2

7,90 kn

-

7,90 kn

9.

Zona C

m2

2,65 kn

-

2,65 kn

10.

Druge otvorene građevine

10.

Zona A

m2

6,55 kn

-

6,55 kn

10.

Zona B

m2

3,95 kn

-

3,95 kn

10.

Zona C

m2

1,30 kn

-

1,30 kn