Troskovi legalizacije

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Troškovi legalizacije

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Komunalni doprinos
Vodni doprinos
Naknada se utvrđuje rješenjem o obračunu naknade koje donosi nadležno upravno tijelo po službenoj dužnosti Komunalni doprinos propisan je  Zakonom o komunalnom gospodarstvu.  Vodni doprinos se plaća u 3 zone:
Prije izdavanja tog rješenja platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate To  su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Zona A - Zagreb i zaštićeno obalno područje mora
Zona B - ostalo područje Hrvatske
Zona C - područja posebne državne skrbi
  Prihod je jedinice lokalne samouprave, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno investitor.  
  Mnogi gradovi odobravaju i različite olakšice ovisno o načinu plaćanja  
  Za detaljne informacije kontaktiraju pojedini grad