Cijena geodeta

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Cijena geodeta

Cijena geodetskog elaborata je kod nas 499 kuna i radi se o geodetskoj snimci. Ona vam je potrebna kada objekt koji se legalizira nije ucrtan u katastru. Ta je cijena neovisna o veličini objekta ili broju objekata na čestici. Taj leaborat se zove geodetska snimka i prilaže se uz snimku izvedenog stanja koju radi ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevine.

Elaborat vam je dovoljan za legalizaciju objekta ali nije dovoljan za upis objekta u katastar i zemljišne knjige nakon što dobijete rješenje o izvedenom stanju. Za upis objekta u katastar i zemljišne knjige trebate ponovo angažirati geodeta da napravi novi elaborat za upis objekta u katastar i zemljišne knjige. Nažalost, te propise nismo mi izmislili ali moramo poštivati.

Cijena upisa objekta u katastar i zemljišne knjige  kreće se od dvije i pol do tri i pol tisuće kuna ovisno o tome hoće li se raditi usklađenje katastra i zemljišnih knjiga ili kakva parcelacija. Ako je jednostavan upis tada je cijena geodetskog elaborata za upis objekta u katastar i zemljišne knjige u našem uredu 2000 kuna. Uključeni su svi troškovi koje geodet ima kao što su biljezi plaćanje raznih naknada katastarskom uredu i države. Za sve nejasnoće, upite, savjet slobodno nas kontaktirajte.