Cijena arhitekte

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Cijena arhitekta

Obzirom da je rad statičara za vas besplatan, kod izrade projektne dokumentacije jedini trošak je rad arhitekta. Cijena arhitekta ovisi o veličini objekta pa se ona kod nas kreće od dvije do 15 kuna za manje objekte. Više o cijenama možete se informarmirati na našoj stranici.

Cijena arhitekta, odnosno projekta, računa se po bruto površini objekta kojeg trebamo legalizirati.  Ta površina ne mora biti ukupna površina objekta jer dio objekta može biti izgrađen prije 1968. godine, dio objekta može imati uporabnu dozvolu i drugo.

Kako bismo u potpunosti zadovoljili vaše potrebe za uslugom, najjednostavnije je da nas kontaktirate uz pomoć našeg call centra koji će vam sve pojasniti i dati najbolju ponudu na tržištu, dakle - najjeftiniju.

Da zaista ozbiljno mislimo imamo za vas ponudu koju ne možete odbiti - ako kojim slučajem imate ponudu koja je jeftinija od nas mi ćemo vam dati  ponudu koja će biti deset posto jeftinija od ponude koju imate.