Papiri za legalizaciju

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Papiri za legalizaciju

Pod pojmom ‘’Papiri za legalizaciju’’ smatra se sva potrebna dokumentacija za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu i/ili nezakonito izgrađeni dio zgrade.

Ovisno o zahtjevnosti zgrade (podjela zgrada prema Zakonu o legalizaciji) potrebna dokumentacija može uključivati:

Geodetski snimak izvedenog stanja - izrađuje ovlašteni inženjer geodezije

Snimka izvedenog stanja - izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva

Arhitektonska snimka izvedenog stanja - izrađuje ovlašteni arhitekt

Izjava o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti - izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva, te svu prijašnju dokumentaciju koja dokazuje legalnost postojećeg stanja ili njezinog dijela:

- Uvjerenje o evidentiranosti zgrade prije 15. veljače 1968.

- građevinska dozvola,
- dozvola za građenje,
- Rješenje o uvjetima građenja,
- uporabna dozvola,
- dozvola za upotrebu i sl.