Legalizacija postojećeg objekta

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija postojećeg objekta

Legalizirati se mogu postojeći objekti koji su izgrađeni na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), a na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže. Osim da je objekt napravljen prije navedenog datuma imamo još mnogo drugih uvjeta i slučajeva.

To sve uglavnom utječe na cijenu legalizacije objekta. Cijena će znatno biti niža ako dio objekta ima uporabnu dozvolu. Npr. ako je objekt nadograđivan ili dio objekta sagrađen prije 1968. godine ili je  postojao neki objekt prije te godine ali je srušen. Sve to utječe na cijenu projektne dokumentacije, cijenu komunalnog doprinosa, kazne koja se plaća državi, vodnog doprinosa koji se plaća Hrvatskim vodama.

Ukoliko razmatrate legalizaciju postojećeg objekta slobodno nas kontaktirajte putem call centra, besplatno ćemo vas savjetovati ali i ponuditi rješenje i neobaveznu ponudu za koju garantiramo da će biti najpovoljnija na tržištu.