Legalizacija objekata po novom zakonu

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija objekata po novom zakonu

Slijedi novi “krug” legalizacije kojime će biti omogućeno svima koji nisu predali Zahtjev za legalizaciju objekta do 30.06.2013. da legaliziraju objekt. Novi rok za predaju zahtjeva je do 30. lipnja 2018. godine.

Valja naglasiti kako se i ovaj krug legalizacije odnosi samo na objekte koji su izgrađeni do 30. lipnja 2011. kada je obavljen avionski snimak te se objekti koji su mijenjali gabarite iza 2011. neće moći na ovaj način legalizirati.