Kako legalizirati

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Kako legalizirati

Ukoliko imate objekt/dio objekta za koji nemate odgovarajuću građevinsku/uporabnu dozvolu ili Uvjerenje o evidentiranosti objekta prije 15.02.1968. vaš objekt potrebno je legalizirati.

Prvi korak je prikupljanje potrebne dokumentacije (građevinska, uporabna, uvjerenje o evidentiranosti objekta prije 15.02.1968. godine za dio objekta - ukoliko imate ). Ukoliko je cijeli objekt nelegalno izgrađen (a nije rađena nikakva rekonstrukcija na vanjskim gabaritima objekta nakon sredine 2011.) tada je Vaš objekt “kandidat” za legalizaciju koja je za sad u Hrvatskoj najbrži i najpovoljniji način ozakonjenja vašeg objekta.

Slobodno nazovite ili pošaljite mail, te će naš ured dati najpovoljniju ponudu na tržištu za izradu potrebne dokumentacije na temelju kvadrature (GBP površine objekta). Nakon prihvaćanja ponude dogovara se izlazak na teren - snima se postojeće stanje objekta, izmjera objekta na temelju koje se izrađuju nacrti postojećeg stanja vašeg objekta.

Nakon izmjere izrađujemo tri (3) primjerka geodetske snimke izvedenog stanja (ukoliko je potrebno), tri (3) primjerka snimke izvedenog stanja, te tri (3) primjerka Izjave o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti (za zahtjevne zgrade) koju klijent predaje nadležnom Uredu za prostorno uređenje i gradnju gdje je predao Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju. Nadležni ured nakon pregleda o ispravnosti predane dokumentacije šalje Rješenje o izvedenom stanju s jednim primjerkom ovjerene snimke izvedenog stanja koja vrijedi kao uporabna dozvola za vaš objekt. Nakon dobivanja takvog Rješenja vaš objekt je potpuno legalan.