Snimak izvedenog stanja

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Snimka izvedenog stanja  

(objekti od 100-400 m2)

Izrađuje se za objekte od 100-400 m2 brutto površine

 

Snimka sadrži:

- podatke o podnositelju zahtjeva

- opće podatke o lokaciji zgrade

- nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja u odgovarajućem mjerilu)

- opis stupnja dovršenosti zgrade

- fotodokumentaciju

- podatke za obračun naknade

Iskaz površina i obračunske veličine zgrade (jednostavna zgrada)

Izrađuje se za objekte čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²

Snimka sadrži:

- podatke o podnositelju zahtjeva

- opće podatke o lokaciji zgrade

- iskaz površina i obračunske veličine zgrade

- opis stupnja dovršenosti zgrade

- fotodokumentaciju

- podatke za obračun naknade