Potrebna dokumentacija

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Za legalizaciju bespravno izgrađenog objekta ključno je pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko je objekt/dio objekta građen prije 15.02.1968. kada je napravljen prvi avionski snimak potrebno je u nadležnom uredu za Prostorno uređenje i gradnju zatražiti Uvjerenje o evidentiranosti objekta prije tog datuma (rok izdavanja je 60 dana).

Ukoliko je za objekt/dio objekta izdana građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja potrebno je pripremiti potrebnu dokumentaciju s pratećim tlocrtima prije ishodovanja snimke izvedenog stanja - također moguće dobiti kopije iz arhiva nadležnih ustanova.

Važnost pripreme dokumentacije  je u tome da sve što se dokaže da je bilo legalno - objekt ili dio objekta - se kod plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa nakon što se dobije Rješenje o izvedenom stanju umanjuje za iznos koji je plaćen prije od prethodnih dozvola te je ključno imati ispravnu i točnu dokumentaciju.

 

Potrebna dokumentacija za legalizaciju objekta

zahtjevna zgrada

manje zahtjevna zgrada

jednostavna zgrada

zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²
– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu – tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu – tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
– tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade – tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade – iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima)
– izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti   – foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade)
'– iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru