Legalizacija zgrada

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija zgrada

Legalizacija zgrada je podijeljena u tri grupe i to:

  1. zahtjevna zgrada - građevinska (bruto) površina veća od 400 m²

  2. manje zahtjevna zgrada - građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²

  3. jednostavna zgrada - građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m²

Kada kažemo legalizacija zgrada obično mislimo na zahtjevne zgrade, odnosno na objekte sa više stambenih jedinica odnosno više vlasnika.

Osim što arhitektonski snimak mora napraviti ovlašteni arhitekt, poželjno je da suglasnost na legalizaciju cijelog objekta daju svi vlasnici. U slučaju kada suglasnost daju svi vlasnici, odnosno suglasni su da će platiti troškove arhitekta,  geodeta, statičara,  komunalni doprinos,  vodni doprinos…, odnosno sudjelovati u svim troškovima, tada je postupak jednostavan i tu nema problema.
Međutim, ako jedan od suvlasnika ne želi sudjelovati u legalizaciji  zgrade, tada ostali stanari moraju snositi troškove projektne dokumentacije i platiti kaznu, a troškove komunalnog i vodnog doprinosa podnijet će stanari koji nisu htjeli legalizirati objekat. Hrvatske vode fakturirat će troškove tim stanarima, a  lokalna zajednica komunalni doprinos.

Obavezno se mora u projektnoj dokumentaciji izračunati bruto površina i volumen objekta za svaki stan posebno. U nacrtima je potrebno označiti svaku stambenu jedinicu, ne samo radi podjele troškova već kako bi se ti stanovi poslije mogli i etažirati. Ukoliko zgrada ima uporabnu dozvolu pa je naknadno nadograđivana, tada nije potrebno legalizirati cijeli objekt nego se samo grafički prikaže nadograđeni dio objekta.

Za sve upite i zahtjeve slobodno nam se javite na ovaj kontakt.