Legalizacija terase

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija terase

Kod legalizacije terase najvažnije je da postojeći objekt ili zgrada ima uporabnu dozvolu. U slučaju da ne znate ima li vaša zgrada uporabnu dozvolu to ćete riješiti tako da odete u nadležni gradski arhiv i tamo zatražite izvadak za vašu zgradu. U arhiv morate otići jer bez nacrta s uporabne dozvole ne možemo legalizirati terasu jer su oni sastavni dio projekta za legalizaciju.

Projekt legalizacije trase obično mora potpisati ovlašteni arhitekt ako je riječ o objektu većem od 400 metara kvadratnih. Ukoliko nije, može se raditi samo snimka izvedenog stanja. 

Projekt legalizacije terase provodi se na način da se prikaže terasa u nacrtima koje ste dobili od arhive ili je već posjedujete.

Cijena izrade projektne dokumentacije je paušalna - 750 kuna. Obično za takvu svrhu ne koristimo usluge geodeta. No, ukoliko objekt nije ucrtan u katastar tada moramo raditi geodetsku snimku, a za to trebamo geodeta. 

Za sve upite, nejasnoće, besplatan savjet i najpovoljniju ponudu na tržištu slobodno nas kontaktirajte.