Legalizacija šupe

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija šupe

Kod legalizacije šupe je važno da je to čvrsti objekt.Obično su to manji objekti, do sto kvadrata,  te spadaju u jednostavne zgrade. Najčešće je riječ o zgradi čija građevinska bruto površina nije veća od 100 m² i zgradi za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m².

Ako su to objekti koji su konstruktivno odvojeni od ostalih objekata na čestici tada možemo predati zahtjev za legalizaciju samo šupe.

Ako konstruktivno nije odvojena šupa od ostalih objekata, tada moramo legalizirati cijeli objekt. No, ukoliko zgrada ima uporabnu dozvolu tada možemo prikazati samo šupu u grafičkim prilozima, te priložiti dokumentaciju ostalog objekta.

Za sve upite, nejasnoće, besplatan savjet i najpovoljniju ponudu na tržištu slobodno nas kontaktirajte.