Legalizacija stana

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija stana

Legalizacija stana ili legalizacija nezakonito rekonstruiranog dijela stana (zatvorene lođe, prenamijenjeni tavan, proširenje stana) je postupak koji se provodi na temelju Zakona o legalizaciji.

Da biste legalizirali stan i/ili dio stana potrebno je:

- izraditi arhitektonsku snimku izvedenog stanja koju izrađuje ovlašteni arhitekt,
- ishoditi Izjavu o mehaničkoj stabilnosti i otpornosti koju daje ovlašteni inženjer građevinarstva, - ishoditi tri kopije katastarskog plana za predmetnu česticu i/ili geodetski snimak nezakonito izgrađene zgrade koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije.

Za sve upite i nejasnoće slobodno se obratite na ovoj kontakt.