Legalizacija garaže

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija garaže

Legalizacija garaže obično se radi kao jednostavna građevina a to bi značilo da je objekt samostojeći na parceli i nije sastavni dio osnovnog objekta. U tom slučaju osnovni objekt ne mora biti legaliziran i garaža može ići kao poseban zahtjev.Cijena koju naplaćujemo za izradu  projekta je paušal od 990 kuna. To podrazumijeva da je objekt ucrtan u katastru te da usluga geodeta nije potrebna. U slučaju da objekt nije ucrtan u katastru, tada je cijena izrade projekta i usluga geodeta 1.390 kuna.

U slučaju da je objekt u sastavu osnovnog objekta, tada garažu ne možemo legalizirati kroz poseban zahtjev nego se mora legalizirati u sklopu osnovne zgrade. To u osnovi znači da osnovna zgrada mora imati uporabnu dozvolu ili da je sagrađena prije 1968. godine.To bi značilo da garažu moramo prikazati na projektu osnovne zgrade te prikazati što je dograđeno.

I u ovom slučaju cijena je ista kao i u gore navedenim slučajevima - 990 kuna samo za projekt ali ako je nužna usluga geodeta cijena iznosi 1.390 kuna.


Ukoliko imate upit ili trebate savjet oko legalizacije ovakvog objekta slobodno nas kontaktirajte, rado ćemo vas savjetovati i dati neobaveznu ali i najpovoljniju ponudu na tržištu.