Arhitektonski snimak izvedenog stanja

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Arhitektonski snimak izvedenog stanja

Arhitektonski snimak izvedenog stanja je vrsta snimke izvedenog stanja koji se izrađuje u svrhu legalizacije tj. ozakonjenja zahtjevnih zgrada. U grupu zahtjevnih zgrada spadaju zgrade stambene i poslovne namjene >400 m2 građevinske brutto površine, te zgrade isključivo poljoprivredne namjene >1000 m2 građevinske brutto površine.
Također, arhitektonska snimka izvedenog stanja se izrađuje za sve zgrade javne namjene neovisno o građevinskoj brutto površini (GBP), te za nezakonito rekonstruirane/dograđene dijelove zahtjevne zgrade (stanovi, lođe i sl.)

Arhitektonsku snimku izvedenog stanja izrađuje ovlašteni arhitekt.

Uz arhitektonsku snimku izvedenog stanja za zahtjevne zgrade također je potrebno priložiti i Izjavu o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti koju daje ovlašteni inženjer građevinarstva.