Legalizacija objekata

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija objekata

Legalizacija objekata je relativno složen proces  i u osnovi se razlikuje u veličini objekta:

  1. Nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m²

  2. Nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²

  3. Nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m²

Što se investitora tiče ti podaci i nisu nešto važni jer je zakonom propisano drugačije opremanje projektne dokumentacije. Obzirom da investitor ionako mora angažirati tvrtku za posao, za njega je važna samo cijena projektne dokumentacije. Na tržištu je cijena formirana po bruto površini, no ni to vas ne treba zabrinjavati jer je za projektnu dokumentaciju odgovoran projektant.

No, vrlo je bitno je li objekt upisan u katastru (treba li ili ne treba geodeta), ima li objekt nešto sagrađeno prije 1968. godine, je li neki dio objekta već legaliziran te je nešto naknadno nadograđivano, te niz ostalih podataka.

Savjetujemo vas da nas kontaktirate putem našeg call centra te ćemo vam objasniti što vam je sve potrebno, kolike su cijene, koga morate angažirati, koji su rokovi izrade projekta, koje su obveze prema državi, komunalnim poduzećima i Hrvatskim vodama.